O nama


Već početkom osamdesetih preduzeće se skoro u potpunosti bavi izgradnjom lokalnih, magistralnih i regionalnih saobraćajnica, počinje takođe da se bavi i projektovanjem mostova, a krajem sedamdesetih i početkom osamdesetih godina segment delatnosti se proširuje projektovanjem objekata hidrogradnje - vodovoda i kanalizacije.

U tom periodu "VOJVODINAPROJEKT" osniva i sopstvenu laboratoriju za geomehanička ispitivanja i praćenje projekata, koja takođe služi i za ispitivanje materijala i izradu prateće dokumentacije.

Za sve to vreme ovo preduzeće zapošljava najkvalitetnije kadrove, inženjere i projektante iz navedenih oblasti.

Današnje preduzeće "VOJVODINAPROJEKT A.D." osnovala je "Zajednica železnica" 28. juna 1961. godine kao samostalnu organizaciju pod nazivom "Železničko projektantsko preduzeće". Njihova tadašnja delatnost obuhvatala je projektovanje i izradu projekata, studije i analize niskogradnje, vršenje opita i ispitivanje iz oblasti železnickog građevinarstva.

U današnje prostorije (186m²) koje se nalaze na Bulevaru Kralja Petra I 17 preduzeće se seli u februaru 1973. Svoje novo ime, koje i danas koristi, dobija 27. marta iste godine. Polje aktivnosti nove firme se tada preusmerava sa železnice na srodna tržišta.

Pronađite nešto zanimljivo Pretraga
Najpopularnije Kategorije