Struktura kompanije


Grupa za saobraćajnice
Zaposlena 3 odgovorna projektanta sa licencama

Grupa za hidrotehniku
Zaposlena 3 odgovorna projektanta sa licencama

Grupa za konstrukcije
Zaposlen 1 odgovorni projektnat sa licencom

Grupa za geomehaničku laboratoriju
Zaposlen 1 odgovorni projektant sa licencom

Putna laboratorija
Opremljena za analizu podataka za projektovanje kolovoznih konstrukcija i elaborata za projektovanje vodovoda i kanalizacije.

Stručni nadzor
U oblasti vodovoda, saobraćajnica i kanalizacije.

Pronađite nešto zanimljivo Pretraga
Najpopularnije Kategorije