Saradnja sa inostranim partnerima

Index / Aktuelnosti / Saradnja sa inostranim partnerima

VOJVODINAPROJEKT ima uspešnu dugogodišnju saradnju sa inostranim partnerima. Među njima je kompanija SETEC sa kojom je VOJVODINAPROJEKT sarađivala na poslovima za KfW banku u Srbiji. Cilj ove saradnje je obezbeđenje održivog, kontinuiranog i higijenski prihvatljivog snabedavanja vodom za piće i (gde je to moguće) poboljšanje kanalizacije u odabranim opštinama.

Uz to, VOJVODINAPROJEKT je angažovana na projektima Evropske banke za rekonstrukciju i razvoj i Evropske investicione banke. Ovi projekti su usmereni ka unapređenju vodosnabdevanja stanovništva u naseljima u Vojvodini i Srbiji. 13. decembar 2013. 09:02

Pronađite nešto zanimljivo Pretraga
Najpopularnije Kategorije